Flitspalen doen aantal ernstige ongevallen dalen

Flitspaal
Een onderzoek van de Universiteit Hasselt wijst uit dat het aantal ernstige ongevallen in de buurt van flitspalen tot 29% daalt.

De UHasselt onderzocht tussen 2000 en 2008 het aantal ernstige ongevallen voor en na de plaatsing van flitspalen op onze gewestwegen. In totaal werden zo een honderdtal locaties onderzocht met snelheidscamera’s en meer dan driehonderd kruispunten met roodlichtcamera’s. Het onderzoek wees uit dat het aantal ernstige ongevallen met 29% daalt op plaatsen waar snelheidscamera’s staan. Het aantal letselongevallen daalde daarnaast met 8%. Op punten waar roodlichtcamera’s staan daalde het aantal ernstige gewonden ook, hier met 14%. Het aantal letselongevallen nam op die plaatsen echter wel toe met 5%. Hiervoor zou een toename van het aantal kop-staartaanrijdingen als oorzaak moeten worden gezocht. In de bebouwde kom zou het aantal kop-staartaanrijdingen in de buurt van een roodlichtcamera namelijk met 70% toenemen.

“Ofwel stijgt het aantal aanrijdingen doordat sommige weggebruikers schrikken als ze een flitspaal aan een kruispunt zien, en dan bruusk op de rem gaan staan”, zei Stijn Daniëls van de UHasselt donderdag in de commissie Mobiliteit van het Vlaams Parlement. “Ofwel interpreteren niet alle weggebruikers een oranje licht op dezelfde manier: terwijl de ene stopt, geeft de andere gas bij. We kunnen geen van beide hypotheses voorlopig hard maken.” Bevoegd minister Hilde Crevits wacht nu een nieuw onderzoek af naar de precieze oorzaken van de toename van kop-staartaanrijdingen, alvorens maatregelen te nemen. Ze kondigde ook een onderzoek aan naar de effecten van snelheidscamera’s langs autosnelwegen. (Via: Deredactie)

Flitspaal

Deel dit bericht:

Reageer

Reactie aan het plaatsen...