Wegenvignet pas in 2016


In 2016 zouden in België een kilometerheffing voor vrachtwagens en een wegenvignet voor personenwagens worden ingevoerd.

Oorspronkelijk lagen er plannen op tafel om een kilometerheffing voor vrachtwagens (boven de 3,5 ton) en een wegenvignet voor personenwagens reeds te lanceren in 2013 of 2014, maar nu is er eerder sprake van 2016. Niet dat de voorstellen ondertussen in de koelkast zitten, de gewesten hebben intussen reeds verdere praktische afspraken gemaakt rond beide systemen.

Vlaams minister-president Kris Peeters vermeldt in zijn persbericht geen exacte timing, maar erkent wel dat er nog een heel “juridisch-technisch” traject moet worden afgelegd. Een hele papierwinkel met aanbestedingsprocedures en wetsvoorstellen kan de invoering van het systeem nog verder de toekomst induwen.

Voor de kilometerheffing zullen alle vrachtwagens een elektronisch apparaat krijgen dat via gps-technologie perfect kan registreren hoeveel kilometers de vrachtwagen aflegt. Het systeem zal gelijkaardig zijn aan systemen die reeds in andere Europese landen werden ingevoerd. Over tarieven is er echter nog geen duidelijkheid. Bovendien vervalt het Eurovignet zodra de kilometerheffing er komt. De gewesten kunnen tot slot ook wegen toevoegen buiten die waar het huidige Eurovignet geldt om sluipverkeer tegen te gaan.

Voor personenwagens komt er een wegenvignet, dat weliswaar verschillend is voor Belgen en buitenlandse bestuurders. Belgen betalen het wegenvignet jaarlijks samen met hun (hervormde) verkeersbelasting, gebaseerd op het gebruik van de wegen en de milieukenmerken van het voertuig. Buitenlandse bestuurders daarentegen zullen een vignet moeten kopen langs de wegen of het internet. De controle zal gebeuren via een automatisch camerasysteem. Wie niet betaalt, riskeert een boete of kan staande gehouden worden door een controleteam.

Tot slot werd afgesproken om te onderzoeken of de technologie die men voor vrachtwagens wil gebruiken, ook kan ingezet worden voor personenwagens. Een bijkomende test moet nagaan wat het effect is van een kilometerheffing voor personenwagens op het gedrag van de weggebruikers. Over een daadwerkelijke invoering van een dergelijk systeem is echter vandaag de dag geen sprake.(Via: deStandaard)

Deel dit bericht:

Reageer

Reactie aan het plaatsen...